Welcome to Castle Park Primary School - Enjoyment in Learning

Welcome

Welcome to Castle Park Primary School’s website. We hope that you can find all of the information you need here and that it helps you gain an understanding of the work and life of our school and to appreciate the exciting opportunities on offer to children in our care. Castle Park Primary School is a school where pupils, staff and parents / carers enjoy working and learning together. We are proud of the happy, caring learning environment that we achieve at Castle Park Primary School.

Croeso i wefan Ysgol Gynradd Parc Castell. Rydym yn gobeithio y gallwch ganfod holl wybodaeth y mae angen ichi yma ac y mae'n helpu chi i gael dealltwriaeth o waith a bywyd ein hysgol ac i werthfawrogi y cyfleoedd cyffrous ar gael i blant yn ein gofal. Ysgol Gynradd Parc Castell yn ysgol lle mae disgyblion, staff a rhieni yn mwynhau gweithio a dysgu gyda'n gilydd. Yr ydym yn falch o'r amgylchedd Dysgu hapus, gofalgar a gawn yn Ysgol Gynradd Parc Castell.

Warmest regards,

Mrs. E. Bain
Acting Headteacher

Facebook